FREE PATTERNS — Pooh

KNIT LITTLE SWEATER FOR POOH

Posted by TRA NGUYEN on

KNIT LITTLE SWEATER FOR POOH

Knit Pooh’s sweater Bản đan áo này phù hợp với mẫu bé Pooh của mình và tay móc của mình. Các bạn có thể tự tùy chỉnh số mũi đan của áo sao cho phù hợp với sản phẩm của bạn ( ví dụ tổng số mũi có 46 mũi, mình lấy 12 mũi cho thân trước là phù hợp, khớp với vị trí mình khâu tay. Nhưng bé gấu của bạn lại cần 14 mũi mới đủ thì bạn có thể tăng thêm 2 mũi cho thân trước, đồng thời giảm 2 mũi của phần thân sau, miễn sao...

Read more →